Vilkår for brug

Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt, før du benytter af Dacapo’s hjemmeside (”hjemmesiden”). Ved at benytte hjemmesiden accepterer du nedenstående vilkår. Hvis du ikke er enig i vilkårene, beder vi dig om ikke at benytte hjemmesiden.


Ejendomsret

Hjemmesiden ejes og drives af Dacapo Stainless A/S (”Dacapo”), der er registreret i henhold til dansk lov, med hovedkvarter i Silkeborg, Danmark.


Brugerlicens

Du er velkommen til at se dig omkring på hjemmesiden. Dacapo giver dig tilladelse til at se på hjemmesiden og til at printe eller downloade materiale, der vises herpå, til din egen personlige ikke-kommercielle brug, forudsat at du, uden forbehold, accepterer de vilkår og betingelser, der indeholdes i denne aftale, og forudsat, at du sørger for at alle påbud og forbud vedrørende ophavsret, varemærke og anden ejendomsret respekteres.


Du må ikke uden skriftlig tilladelse fra Dacapo på nogen måde kopiere, reproducere, uploade, videresende eller distribuere indholdet af hjemmesiden, herunder tekst, billeder, lyd og video, til offentlige eller kommercielle formål. Indholdet på hjemmesiden må heller ikke placeres i rammer på tredjemands hjemmesider (forbud mod framing).


Din brug af hjemmesiden er ensbetydende med din godkendelse og accept uden ændring af forbuddene, vilkårene og betingelserne fremsat heri. Endvidere garanterer du ved din brug af hjemmesiden, at du på ingen måde vil bruge hjemmesiden til formål, der er retsstridige, amoralske eller i øvrigt forbudte i henhold til disse vilkår.


Brugerinformation

Enhver form for information eller materiale, som du måtte fremsende til hjemmesiden via e-mail eller på anden måde, er og vil blive behandlet som værende ikke-fortroligt og ikke-ophavsretligt beskyttet. Dacapo har ret til at bruge alt, hvad du sender med post/e-mail til ethvert formål. Det er forbudt i enhver form at sende eller overføre materiale til/fra hjemmesiden, som måtte være ulovligt, truende, injurierende, ærekrænkende, uanstændigt, pornografisk eller på nogen måde i strid med nogen lovbestemmelse.


Links til og fra andre materialer

Dacapo kan frit lægge links til tredjemands hjemmesider på hjemmesiden. Dacapo har ingen kontrol over de dertil linkede hjemmesider, og Dacapo er på ingen måde ansvarlig for indholdet af en sådan direkte eller indirekte linket hjemmeside. Dacapo giver ikke nogen form for godkendelse af firmaer eller produkter, hvortil der oprettes links. Dacapo forbeholder sig ensidigt retten til, når som helst, at slette et link eller et linket program. Hvis du ønsker at besøge tredjemands hjemmesider, som der er linket til fra hjemmesiden, sker dette på dit eget ansvar.


Indhold

Dacapo er meget omhyggelig med oprettelse og vedligeholdelse af hjemmesiden og med at sørge for, at indholdet er korrekt og ajourført. Indholdet af hjemmesiden ændres løbende uden forudgående varsel. Dacapo garanterer derfor ikke for, at indholdet er korrekt og ajourført.
Besøgende på hjemmesiden accepterer, at Dacapo er fritaget for ethvert ansvar for hjemmesidens indhold, dens software og funktionalitet eller for nogen brug, der gøres af den.


Immaterielle rettigheder

Tekster, layout, tegninger, databaser og andre dele af denne hjemmeside og selve hjemmesiden er beskyttet af copyright. Visse navne, mærker og logoer på hjemmesiden er beskyttede varemærker.


Enhver form for kopiering, bearbejdelse, oversættelse, modifikation og enhver brug af hele eller dele af denne hjemmeside eller dens beskyttede elementer, i enhver form og på enhver måde, er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse fra Dacapo.


Intet af det, der vises på hjemmesiden, må fortolkes som en licensret eller anden ret til at bruge noget varemærke uden skriftlig tilladelse fra Dacapo eller tredjemand, som måtte eje de varemærker, der vises på hjemmesiden.


Ansvar

Dit brug af og besøg på hjemmesiden foregår på eget ansvar. Dacapo garanterer ikke, at den software, der er brugt på hjemmesiden, og informationerne, online applikationerne eller nogen anden service ydet ved hjælp af siden, er fejlfrie, eller at brugen af dem vil være uden afbrydelser.


Dacapo fralægger sig udtrykkeligt ethvert ansvar for ovennævnte, herunder for eksempel for nøjagtighed, stand, salgbarhed og egnethed til bestemte formål. Uanset om andet måtte være anført på hjemmesiden, er Dacapo på ingen måde ansvarlig for nogen form for tab af fortjeneste, indtægter eller nogen form for indirekte skader, som opstår på grund af eller i forbindelse med hjemmesiden eller ved brug af nogen af de ydelser, der anføres på hjemmesiden.