Sverige 040 28 55 50 contact-se@dacapo.com
 

Nyheter


Priserna fortsätter vara stabila

Priserna i November ligger ungefär på samma nivå som de senaste 2 månaderna. Dock sjunker priserna något på syrafasta produkter. Nickelpriserna svänger fortfarande våldsamt, men verkar ha en botten kring  17.500 usd/ton. Grossisterna säljer just nu billigare än vad nytt återanskaffningspris är.

Nickel, molybden och legeringstillägg.
Nickelpriserna har haft en stigande tendens i Oktober (blå linje), vilket har kompenserats av den lite lägre nivån i slutet av September. Därför blev legeringstillägget i November på rostfria kvaliteter stort sett oförändrade mot i Oktober.


Källa.:www.steelbb.com

Det ser annorlunda ut med molybden (grön linje) som har sjunkit de senaste 2 månaderna, vilket också förklarar den något större förändringen vi ser på legeringstilläggen på de syrafasta kvaliteterna i November.

Legeringstilläggen för de flesta produkter beräknas som känt, genomsnittet för perioden från den 21:e två månader före, till den 20:e månaden innan.

Month Eur/ton Dif% Period
April 7.587 21.2 - 20.3
May 7.949 5% 21.3 - 20.4
June 8.959 13% 21.4 - 20.5
July 10.183 14% 21.5 - 20.6
August 11.077 9% 21.6 - 20.7
September 12.988 17% 21.7 - 20.8
October 12.622 -3% 21.8 - 20.9
November 12.282 -3% 21.9 - 20.10
December 12.595 3% 21.10 -


Som ni kan här ovan, ligger det genomsnittliga nickelpriset, räknat i Euro, sedan 21.10 fram till i dags datum lite över genomsnittet, som användes för beräkning av Novembers legeringstillägg, vilket indikerar, att vi även har oförändrade legeringstillägg, för rostfria kvaliteter i December.

Dacapo tror på  i stort sätt oförändrade genomsnittliga nickelpriser under resten av året, men att molybdenpriset kommer stabilisera sig. Vi tror även att det kommer fortsätta med stora dagliga och obetydliga svängningar.

Rör
I slutet av sommarmånaderna, innan den markanta prisökning på legeringstilläggen från Augusti till September, köpte många grossister på sig, speciellt HF-svetsade rör. Detta har haft två effekter.

För det första har verken inte lyckats få igenom den basprisökning, som de ville. För det andra har grossisterna inte lyckats få upp priserna till förbrukarna till den nivå de borde, detta pg a den konkurrans, som finns, på de relativt få order som funnits.

Grossisterna har kort och gott sålt, speciellt HF-svetsade rör, till under återanskaffningspris, för att man haft gamla ”billiga” rör på lager. Samtidigt har branschen fokus på lagerminimering då vi närmar oss årsbokslut  31/12-09.

Legeringstilläggen ligger relativt stabilt. Det samma gäller baspriserna på plåt, som vi skriver om här nedan. Det betyder, att priserna för rörverkens förmaterial förväntas ligga stabilt. Därför kan inte rörverken minska priserna från den nuvarande nivån, och det i sig betyder att försäljningspriserna på marknaden från grossist till kund, kommer att stiga, allra senast efter nyår, efterhand som nytt och dyrare material kommer hem till grossisternas lager.

Stång
Baspriserna på stångstål förväntas förbli oförändrade. De effektiva försäljningspriserna på marknaden förväntas att utveckla sig enbart med de ändringar som  legeringstilläggen bidrar med. Även på stång har vi dock sett, att vissa produkter säljs ”för billigt” i förhållande till återanskaffningspriserna. Ett fenomen vi tror kommer upphöra, senast Januari 2010.

Plåt
De europeiska plåtverken talar om stabil, låg aktivitet. De talar också om, för första gången sedan Februari att inte försöka få igenom någon basprisökning:

Kilde.:www.steelbb.com

Därmed landar grossisternas inköpspriser, från Europeiske verk, denna månad igen på ca. 2,32€/kg för 304 2B 2 mm. (se närmare förklaring i förra månadens nyhetsbrev). Då kan vi konstatera, att det på plåtmarknaden i likhet med rör- och stång från grossist till förbrukare finns priser, som ligger under åter-anskaffningsnivån.

Vi tror att försäljningspriserna på marknaden kommer ligga oförändrade året ut, men stiga igen i Januari, även om både baspriserna och legeringstilläggen ligger kvar oförändrade.

Det gäller nämligen, att för eller senare har alla grossister sålt slut på gammalt billigt, och måste då prissätta klokare och ta hänsyn till återanskaffningspriser. 

Fittings/Rördelar
Priser på Fittings/Rördelar förblir oförändrade.

Aktivitetsnivån
Dacapo har upplevt på våra 5 olika marknader, en blandad efterfrågan i Oktober. Danmark var helt klart det land, som hade den svagaste utvecklingen, medans de övriga marknaderna utvecklade sig förnuftigt.

Vår uppfattning är, att Dansk Metallindustri är under extrem hård press. Enstaka kunder har förnuftig aktivitet, men hos helheten av branschen, är orderhorisonten ultrakort, konkurrensen stenhård och utsikten den närmsta tiden, i bästa fall blandad.

Gemensamt för nästan alla kunder är inte enbart en kort orderhorisont, men också det faktum, att när de äntligen får en order, skall den produceras och levereras betydligt snabbare än tidigare. Detta ställer krav på kunderna och det ställer krav på grossisterna om att ha ett brett och djupt lager till snabba leveranstider och konkurrens-kraftiga priser. Dacapo vill därför inte, till något pris, att reducera vårt lager för att ni närmar oss årsskifte. Vi har för länge sedan justerat lagret till den nuvarande aktivitet, utan vi fokuserar på att hålla lagret intakt, bl.a. med hjälp av stor flexibilitet från några av världens största producenter av rostfritt stål.

Kanske är kravet om kort leveranstid och hög flexibilitet som är det självklara vapnet som Dansk Metall-industri kan och skall använda för att motarbeta det faktum att man tappar produktion till låglöne-länder, där priset kanske är lägre, men leveranstiden, flexibiliteten och kvaliteten en annan.

Dacapo tror på ett något bättre kvartal än kvartal 3, som i sin tur låg över bättre till än 1:a och 2:a kvartalet. Men gemensamt för alla fyra kvartalen och då hela året som helhet är ett oerhört stor förlust i omsättning och intjäning. Trots stor osäkerhet om utsikterna för 2010, tror Dacapo på en stabil ökning på aktivitetsnivån allt eftersom året går.